ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Eφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης
παρασίτων


Η GENERAL CONTROL συνεχώς εξελίσσεται για να ανταποκρίνεται και στις πιο υψηλές απαιτήσεις του πελάτη.

Ξενοδοχεία


Τα ξενοδοχεία αποτελούν συχνά ένα εξαιρετικά απαιτητικό πεδίο για την απεντόμωση και μυοκτονία.ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εστίαση


Οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων αποτελούν ίσως τους πιο ευαίσθητους υγειονομικά χώρους, μετά από τις νοσοκομειακές και λοιπές υγειονομικές μονάδες.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ