ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Eφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης
παρασίτων


Η GENERAL CONTROL συνεχώς εξελίσσεται για να ανταποκρίνεται και στις πιο υψηλές απαιτήσεις του πελάτη.

Διαμερίσματα


Η GENERAL CONTROL προσφέρει δυνατότητες ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων σε μια οικία και σας προστατεύει από ανεπιθύμητους επισκέπτες.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ