ΧΩΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Eφαρμογή ολοκληρωμένης διαχείρισης
παρασίτων


Η GENERAL CONTROL συνεχώς εξελίσσεται για να ανταποκρίνεται και στις πιο υψηλές απαιτήσεις του πελάτη.

Ξενοδοχεία


Τα ξενοδοχεία αποτελούν συχνά ένα εξαιρετικά απαιτητικό πεδίο για την απεντόμωση και μυοκτονία. /p>


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εστίαση


Οι βιομηχανίες και βιοτεχνίες τροφίμων αποτελούν ίσως τους πιο ευαίσθητους υγειονομικά χώρους, μετά από τις νοσοκομειακές και λοιπές υγειονομικές μονάδες.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Διαμερίσματα


Η GENERAL CONTROL προσφέρει δυνατότητες ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων σε μια οικία και σας προστατεύει από ανεπιθύμητους επισκέπτες.


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ