GENERAL CONTROL

Απολυμάνσεις για κορωνοϊόΟ κορονοϊός που προκαλεί το σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο τύπου 2, γνωστός με το διεθνές όνομα SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), είναι ένας ιός που προκαλεί την ασθένεια COVID-19 η οποία είναι υπεύθυνη για την πανδημία του 2019 έως σήμερα. Η συνήθης ονομασία του είναι κορονοϊός, Μετά την έξαρση της λοίμωξης που προκλήθηκε από τον SARS-CoV-2, o Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αποφάσισε να κηρύξει την έξαρσή του ως γεγονός διεθνούς ενδιαφέροντος στις 30 Ιανουαρίου 2020 και ως πανδημία στις 11 Μαρτίου 2020.

Ο SARS-CoV-2 είναι ένας κορονοϊός με γονιδίωμα μονόκλωνου RNA θετικής πολικότητας και είναι μεταδοτικός στον άνθρωπο. Το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας (NIH) των ΗΠΑ τον περιγράφει ως διάδοχο του SΑRS-CoV-1, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την έξαρση του ιού SARS το 2002-2004.

Ο SARS-CoV-2 είναι ένας ιός, ο οποίος έχει γενετικές ομοιότητες με τους κορονοϊούς SARS (SARS-CoV) (79,5%). Πιστεύεται ότι έχει προέλευση από τους ιούς που ευδοκιμούν σε ζώα και συγκεκριμένα στις νυχτερίδες με τις οποίες έχει υψηλή συσχέτιση (96%). Έρευνα εν εξελίξει από τον Φεβρουάριο του 2020 προσπαθεί να εξακριβώσει αν προέρχεται απευθείας από τις νυχτερίδες ή υπήρξε ένας ενδιάμεσος ξενιστής, όπως ο παγκολίνος. Ο ιός δείχνει μικρή γενετική ποικιλομορφία, γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι η διάδοσή του στους ανθρώπους είναι πιθανό να είχε συμβεί στα τέλη του 2019.

Με βάση τις επιδημιολογικές μελέτες, κάθε μόλυνση από τον ιό έχει ως αποτέλεσμα κατά μ.ο. 5.7 νέες μολύνσεις, όταν κανένα μέλος της κοινότητας δεν έχει ανοσία και δεν λαμβάνεται κανένα μέτρο πρόληψης από τη διασπορά του ιού. Ο ιός εξαπλώνεται μεταξύ των ανθρώπων μέσω της στενής επαφής τους και μέσω των αναπνευστικών σταγονιδίων που παράγονται από τον βήχα ή το φτέρνισμα. Εισέρχεται στα ανθρώπινα κύτταρα με τη βοήθεια του ενζύμου μετατροπής της αγγειοτενσίνης 2 (angiotensin converting enzyme 2 | ACE2) στο οποίο προσκολλάται η ακίδα του.

Για την αντιμετώπιση του Κορωνοιού χρησιμοποιείται:

  • Απολυμαντικό σκεύασμα, με αποδεδειγμένη δράση κατά των ελυτροφόρων ιών, εγκεκριμένο από τους αρμόδιους φορείς, ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή και την εθνική νομοθεσία, όσον αφορά στην αποτελεσματική (εφαρμογή για όσο χρόνο συνιστάται) και ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Κύρια μέθοδος είναι η ψυχρή εκνέφωση Cold Fogging υπέρμικρου όγκου (Ultra Low Volume) με τη βοήθεια του οποίου πραγματοποιείται ομοιόμορφη διασπορά του απολυμαντικού υγρού σε σταγονίδια λεπτότατα διαμερισμένα. Η εφαρμογή υπέρμικρου όγκου (Ultra Low Volume) έχει σκοπό την χρησιμοποίηση όσο γίνεται λιγότερου ψεκαστικού υγρού ανά μονάδα επιφανείας ή όγκου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη αποτελεσματικότητα δια της μέγιστης διεισδυτικότητας και της καλύτερης κατανομής στον χώρο.
Συμπληρωματικά εξετάζονται και νέες μέθοδοι παρακολουθώντας τις εξελίξεις της πανδημίας.

Τα δεδομένα σχετικά με το χρόνο και τις συνθήκες (π.χ. θερμοκρασία, υγρασία κ.α.)που επηρεάζουν την επιβίωση του ιού SARS-CoV-2 στο περιβάλλον είναι προς το παρόν περιορισμένα. Πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι ο ιός SARS-CoV-2 επιβιώνει έως 4 ώρες πάνω σε χαλκό, έως 24 ώρες πάνω σε χαρτόνι και έως 2-3 ημέρες πάνω σε πλαστικές ή ανοξείδωτες επιφάνειες, αλλά με σημαντικά μειωμένο ιϊκό φορτίο. Επίσης, μελέτη που έγινε σε δωμάτια ασθενών με λοίμωξη COVID-19 έδειξε διαφορετικά επίπεδα περιβαλλοντικής μόλυνσης, που διακυμάνθηκαν μεταξύ 1 θετικού δείγματος για τον ιό SARS-CoV-2 σε σύνολο 13 περιβαλλοντικών δειγμάτων και 13 θετικά για τον ιό SARS-CoV-2 σε σύνολο 15 περιβαλλοντικών δειγμάτων. Τέλος, μελέτες παραγωγής αερολύματος σε ελεγχόμενες συνθήκες έδειξαν ότι η ο ιός SARS-CoV-2 παραμένει μέχρι και τρεις ώρες στον αέρα μετά την παραγωγή αερολύματος.

GENERAL CONTROL

24ωρη Εξυπηρέτηση